Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.) w celu związanym z organizacją promocji „Zakochaj się w Dailies”. Administratorem danych osobowych jest Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ulicy Marynarskiej 15. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w promocji „Zakochaj się w Dailies”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z organizacją promocji „Zakochaj się w Dailies” przez Alcon Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z Alcon Polska Sp. z o.o w tym samym celu i zakresie.
Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1422) przez Alcon Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z Alcon Polska Sp. z o.o. w tym zakresie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem promocji „Zakochaj się w Dailies” i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że jestem użytkownikiem soczewek kontaktowych i zostałem/am przeszkolony/a w zakresie zasad zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych.